Fides AS


Reference: NO2018-082
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-01-09
Expiration date: 2022-01-09
Scope of Services: VTA, AFT, Jobbklubb, ARR, ungdomsprosjekt
Number of Service Users: 150
Number of Staff members: 40
Overall score:

Address: Værnesgata 16
,
Stjørdal,
7501 , Nord-Trøndelag,
Norway
Contact Person: Alf Skjerve
Email: firmapost@fides.as


Description:

 


4.1. Business concept 'for Fides
Fides AS, through the use of welfare technology, social work, work training and qualification, offers a diverse workforce to society through action and activity areas for NAV, municipalities and possibly other actors.


4.2. vision
Social Assistance - Become the leading actor for the individual and society.


4.3. Ambition: Social Assignment
Become the leading local social actor, who through systematic mastering development gets the most of those who are out of work, either into work, education or into another meaningful activity.


4.4. Main goals
Fides AS will create and deliver groundbreaking services that are experience-oriented, contributing to the development of individual development and value creation for society through increased transition to work / education.Description in native language:

 


4.1. Forretningside’ for Fides
Fides AS skal ved bruk av velferdsteknologi, sosialt arbeid, arbeidstrening og kvalifisering tilby en mangfoldig arbeidskraft til samfunnet gjennom tiltaks- og aktivitetsplasser til NAV, kommuner og eventuelt andre aktører.


4.2. Visjon
Samfunnsoppdraget - Bli den ledende aktøren for enkeltmennesket og samfunnet.


4.3. Ambisjon: Samfunnsoppdraget
Bli den ledende lokale samfunnsaktøren, som gjennom systematisk mestringsutvikling får flest mulig av de som står utenfor arbeidslivet enten inn i arbeid, utdanning eller inn i en annen meningsfylt aktivitet.


4.4. Hovedmål
Fides AS skal skape og levere banebrytende tjenester, som er opplevelsesorienterte, bidrar til mestringsutvikling for den enkelte og verdiskapende for samfunnet gjennom økt overgang til arbeid/utdanning.

Location:

Organisations in the area: