Empo AS


Reference: NO2017-115
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2017-12-22
Expiration date: 2019-12-22
Scope of Services: VTA-Varig Tilrettelagt Arbeid
Number of Service Users: 45
Number of Staff members: 11
Overall score:

Address: Teglvegen 27
,
Ski,
1400, Akershus,
Norway
Contact Person: Gunn Syversen
Email: post@empo.no


Description:

Empo AS offers sheltered employment and job training to 45 disabled people. The company was established in 1990 and has now 11 regular employees. The company has 2 departments: Production and television departments.


The production department offers work based on commission from the local business community. The TV-department runs a national TV channel for and with mentally retarded people.The organisations' values are Empowerment (empo) diversity, expectation and pride!Description in native language:

Empo AS er en tiltaksarrangør for arbeidsmarkedstiltak med 45 VTA-plasser en Produksjonsavdeling og TV-avdeling i Ski kommune. Bedriften ble etablert i 1990 og har nå 11 ordinært ansatte. Produksjonsavdelingen tilbyr arbeidsoppgaver basert på oppdrag fra det lokale næringslivet. TV-avdelingen er en riksdekkende TV-kanal for og med mennesker med utviklingshemming.Våre verdier er mangfold, forventning og stolthet. (Empowerment)

Location:

Organisations in the area: