Stor-Elvdal Rendalen Produkter AS


Reference: NO2019-032
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-07-11
Expiration date: 2022-07-11
Scope of Services: VTA og AFT
Number of Service Users: 26
Number of Staff members: 8
Overall score:

Address: Øverengsmoen
,
Koppang,
2480, Stor-Elvdal ,
Norway
Contact Person: Anne Huse Iversen
Email: post@sr-produkter.no


Description: Stor- Elvdal Rendalen produkter AS is based on making work site to persons that cannot participate in ordinary work. We also give support and work to persons that need help with their further work or education. Our products are furnitures, kitchen and bathroom fittings, and other small products.Description in native language: Selskapet skal skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede i Stor Elvdal og Rendalen kommuner. Selv om tilsetting er fast, skal formidling til ordinært arbeid jevnlig vurderes. I tillegg tilbyr vi arbeidstrening for personer som har vært utenfor arbeidslivet i lenger periode, eller til personer som har droppet ut ifra skolen. Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte, jf. aksjelovens § 2-2,2. ledd. Overskuddet skal forbli i selskapet og komme de yrkeshemmede til gode.

Location:

Organisations in the area: