Oslo Produksjon & Tjenester AS


Reference: NO2019-009
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-04-11
Expiration date: 2022-04-11
Scope of Services: VTA AFT
Number of Service Users: 109
Number of Staff members: 57
Overall score:

Address: PB 213 Økern
,
Oslo,
0510, Oslo,
Norway
Contact Person: Anne Kirsti Melhus
Email: anne.kirsti.melhus@opt.no


Description:Oslo Produksjon & Tjenester AS (OPT) was established in 1991. It offers VTA and AFT. The main partners are NAV and Oslo Municipality, and clients within their service areas; car care, recycling, catering, packaging, picture framing, sewing services and industrial laundry.Description in native language:Oslo Produksjon & Tjenester AS (OPT) ble etablert i 1991, og har i dag tiltakene VTA og AFT. Vårt formål er å tilby kvalifisering, opplæring, utredning og arbeid av varig karakter til personer med nedsatt funksjonsevne gjennom tjenesteyting, innenfor gjeldende regelverk for tilrettelagte arbeidsplasser og arbeidsrettede tiltak. Arbeidet skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte.


Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Overskudd skal bli i bedriften og komme virksomheten til gode.


Våre viktigste samarbeidspartnere er NAV og Oslo Kommune, og kunder innenfor våre hovedområder; bilpleie, gjenvinning, catering, pakking og montering, innramming, søm og industrivaskeri.

Location:

Organisations in the area: