Nordpolen Industrier AS


Reference: NO2017-028
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2017-03-31
Expiration date: 2019-03-31
Scope of Services: VTA – (Varig tilrettelagt arbeid) APS – (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
Number of Service Users: 35
Number of Staff members: 11
Overall score:

Address: Sinsenveien
,
Oslo,
0585 , Oslo,
Norway
Contact Person: Marit Beverfjord
Email: firmapost@nordpolen.no


Description:Nordpolen Industrier AS is an employment business with VTA- and APS measures. Their philosophy says that their purpose is twofold; production and rehabilitation. They have 35 seats and 11 staff.Theirr vision is: "It's good to have a job" well-being and development through organized labor.Their participants need special care and close supervision. They are located in premises at Sinsen, and have all the facilities and amenities that a production workshop needs.Description in native language:Nordpolen Industrier AS er en arbeidsmarkedsbedrift med VTA-tiltak og APS-tiltak. Våre vedtekter sier at vårt formål er todelt; attføring og produksjon. Vi har 35 tiltaksplasser og 11 ordinært ansatte. 


Vår visjon er: ”Det er godt å ha jobb” trivsel og utvikling gjennom tilrettelagt arbeid.


Våre deltakere har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Vi holder til i lokaler på Sinsen, og har alle de hjelpemidler og fasiliteter som et  produksjonsverksted trenger.

Location:

Organisations in the area: