Nordpolen Industrier AS


Reference: NO2019-022
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-04-08
Expiration date: 2022-04-08
Scope of Services: AFT tiltak og VTA tiltak
Number of Service Users: 36
Number of Staff members: 10
Overall score:

Address: Sinsenveien
,
Oslo,
0585 , Oslo,
Norway
Contact Person: Marit Beverfjord
Email: firmapost@nordpolen.no


Description:Nordpolen Industrier AS is an employment business with VTA-measures and the AFT measures. Their constitution says that their purpose is twofold; production and rehabilitation. They have 36 seats and 10 ordained staff.


Their vision is: "It's good to have a job" well-being and development through organized labor.
Their participants need special care and close supervision. They are located in premises at Sinsen, and have all the facilities and facilities that are needed for the service offering and which a production workshop needs.Description in native language:Nordpolen Industrier AS er en arbeidsmarkedsbedrift med VTA-tiltak og AFT-tiltak. Våre vedtekter sier at vårt formål er todelt; attføring og produksjon. Vi har 36 tiltaksplasser og 10 ordinært ansatte.
Vår visjon er: ”Det er godt å ha jobb” trivsel og utvikling gjennom tilrettelagt arbeid.
Våre deltakere har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Vi holder til i lokaler på Sinsen, og har alle de hjelpemidler og fasiliteter som er nødvendig for tjenestetilbudet, og som et produksjonsverksted trenger.

Location:

Organisations in the area: