Midtre Gauldal ASVO as


Reference: NO2019-039
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-09-16
Expiration date: 2022-09-16
Scope of Services: VTA and AFT
Number of Service Users: 23
Number of Staff members: 5
Overall score:

Address: Kjørkvollveien 21 B ,
Støren,
7290 , Trøndelag,
Norway
Contact Person: Stig Olav Lilleøkdal
Email: post@mgasvo.no


Description:


Description in native language:

For VTA: • Gir vi en meningsfull hverdag !

 • Gir deltakerne en mulighet til å bidra i samfunnet !

 • Deltakerne føler seg verdsatt og får økt livskvalitet !

 • Inkludert og akseptert i samfunnet !

 • UTNYTTER «RESTARBEIDSEVNE» !


For AFT: • Kartlegger arbeidsevne

 • Underbygge/dokumentere behov for uføretrygd

 • Hjelper deltakerne inn i det ordinære arbeidsmarkedet !


      (Attføringsarbeid)


Dette gir igjen de samme effekter som listet for VTA !


Oppdrag/oppgaver: • Middagsutkjøring (15- 20 mil pr. dag)

 • Utkjøring av hjelpemidler

 • Lager villmarks møbler

 • Catering/møteservering

 • Klipper plen

 • Vegvedlikehold for SVEVIA

 • Drifter Støren gjenvinningsstasjon for ENVINA

 • Tømmer søppel

 • Brøyting og strøing

 • Produksjon og salg av ved (ca. 3000 sekker pr. år. / 80-85 favn)

 • Mindre flytteoppdrag

 • Montering av møbler

Location:

Organisations in the area: