JobbIntro as


Reference: NO2019-012
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-04-12
Expiration date: 2022-04-12
Scope of Services: 1) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 2) Arbeidsforberedende trening (AFT) 3) Lærekandidater (OKTAV) 4) Funksjonsvurderinger 5) Bedriftstjenester HR
Number of Service Users: 105
Number of Staff members: 25
Overall score:

Address: Johan Solliesgate 13
,
HORTEN,
3188 , Vestfold,
Norway
Contact Person: Mia Røgeberg
Email: firmapost@jobbintro.no


Description:

Jobbintro has provided welfare services for over 25 years. The company was founded through a merger in 2005 between two local companies that delivered VTA and rehabilitation services respectively. As a result of tendering in 2015, Jobbintro lost several contracts. The business was scaled down and lost revenue corresponding to approximately NOK 10 million. In 2019, it has four business areas that are well run, and it will deliver tenders either alone or in collaboration with other players in 2019 and 2020.Description in native language:Jobbintro har levert velferdstjenester i over 25 år. Bedriften var igjennom en fusjon i 2005 mellom to lokale virksomheter som leverte hhv VTA og attføringstjenester. Som følge av anbudsutsetting i 2015 tapte Jobbintro flere kontrakter. Virksomheten ble nedskalert og tapte inntekter tilsvarende ca kr 10 mill. I 2019 har vi fire forretningsområder som drives godt, og vi skal levere anbud enten alene eller i samarbeid med andre aktører i 2019 og 2020.

Location:

Organisations in the area: