STIFTELSEN RIBO


Reference: NO2018-016
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-02-12
Expiration date: 2021-02-12
Scope of Services: Rehabilitering/habilitering
Number of Service Users: 25
Number of Staff members: 54
Overall score:

Address: HOLMEN,
RØKLAND,
8255,
Norway
Contact Person: Cathrine E. Nilsen
Email: post@ribo.no


Description:

RIBO provides untraditional rehabilitation and habilitation for residents that for different reasons have fallen out of the traditional training and/or treatment offered by society.


RIBO aims at providing high professional and quality level of care within the special field habilitation, rehabilitation and competence.


The offer is a supplement and an alternative to the legally stipulated service that the public authorities usually make available.


Their core values are: equality, respect and responsibility.Description in native language:

RIBO gir et utradisjonelt rehabiliterings- og habiliteringstilbud til brukere som av forskjellige årsaker har havnet utenfor eller falt ut av det tradisjonelle opplærings- eller behandlingstilbud som det offentlige kan tilby.


RIBO har som overordnet mål å holde et høyt profesjonelt og kvalitetsmessig nivå innenfor områdene habilitering, rehabilitering og kompetanse.


Tilbudet er et supplement og et alternativ til den lovbestemte tjenesten som det offentlige tilbyr.


Våre kjerneverdier er: Likeverd, respekt og ansvarliggjøring.

Location:

Organisations in the area: