Zavod Jelša – Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo


Reference: SLO2020-001
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-10-22
Expiration date: 2023-10-22
Scope of Services: Zaposlitvena rehabilitacija Program Socialna vključenost
Number of Service Users: 45
Number of Staff members: 10
Overall score:

Address: Cesta železarjev 8,
Jesenice,
4270 ,
Slovenia
Contact Person: Branka Babič
Email: jesenice@zavodjelsa.si


Description:

The Jelša Institute is a non-profit and non-governmental organization for education, training and rehabilitation based in Jesenice.


We carry out various activities and programs: employment rehabilitation, social inclusion, regular production activity, and employment center activity.


Special emphasis is placed on close networking and cooperation with employers and the establishment of an active network that enables the acquisition of work experience in various jobs and makes an important contribution to the planning of an individual's career.


We also work with all important public organizations in the environment that can help to facilitate and more effectively integrate the individual into the social environment.Description in native language:

Zavod Jelša je nepridobitna in nevladna organizacija za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo s sedežem na Jesenicah.


Izvajamo različne dejavnosti in programe: zaposlitvena rehabilitacija, socialna vključenost, redna proizvodna dejavnost, in dejavnost zaposlitvenega centra.


Poseben poudarek je namenjen tesnemu povezovanju in sodelovanju z delodajalci ter vzpostavitvi aktivne mreže, ki omogoča pridobivanje delovnih izkušenj na različnih delovnih mestih in pomembno pripomore k načrtovanju poklicne poti posameznika. Prav tako sodelujemo z vsemi pomembnimi javnimi organizacijami v okolju, ki lahko pripomorejo k lažjemu in učinkovitejšemu vključevanju posameznika v socialno okolje.

Location: