Naprej, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo


Reference: SLO2022-002
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-08-16
Expiration date: 2025-08-16
Scope of Services: Dolgotrajna medicinska rehabilitacija in vzdrževanje stanja za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo
Number of Service Users: 49
Number of Staff members: 30
Overall score:

Address: Ulica heroja Jevtiča 9,
Maribor,
2000 ,
Slovenia
Contact Person: Veronika Gorišek (DE MB)
Email: tajnistvo@center-naprej.si


Description:

NAPREJ, Centre for Persons with acquired Brain Injury is a non-profit organization. Our service users are people who have experienced severe brain injury, have a disability status, and need different type of assistance for daily living. Our field of expertise is long-term psychosocial and health rehabilitation after acquired brain injury. All services and programs that we perform (occupational therapy, physiotherapy, psychological, social and health care, employment under special conditions) are designed to increase active participation of users in society and to raise the quality of their lives as well as the lives of their families.


An important field of our work are also various preventive, counselling, and educational programs intended to special groups and the general public. Besides our users we devote special care to their families – we include them in all phases of the rehabilitation process, providing them counselling and support. The rehabilitation programs take place at two different units, in Maribor and Murska Sobota.Description in native language:

NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo je neprofitna organizacija. Uporabniki naših storitev so ljudje, ki so doživeli možgansko poškodbo, imajo status invalidnosti in potrebujejo pomoč pri vsakdanjem življenju. Področje našega delovanja je dolgotrajna psihosocialna in zdravstvena rehabilitacija po pridobljeni možganski poškodbi. Vse storitve in programi, ki jih izvajamo (delovna terapija, fizioterapija, psihološka obravnava, programi usposabljanja, programi zdravstvene nege, delo pod posebnimi pogoji) so zasnovani tako, da spodbujajo aktivno sodelovanje uporabnikov v širšem socialnem okolju  in dvigujejo kvaliteto njihovega življenja in življenja njihovih svojcev.


Pomembno področje našega delovanja so tudi različni preventivni, svetovalni in izobraževalni programi, namenjeni posebnim skupinam ali širši javnosti. Poleg naših uporabnikov posebno skrb namenjamo njihovim svojcem – vključujemo jih v vse faze rehabilitacijskega procesa, jim nudimo svetovanje in podporo. Rehabilitacijski programi potekajo na dveh različnih enotah, v Mariboru in Murski Soboti.

Location: