VARSTVENO DELOVNI CENTER TOLMIN (VDC Tolmin)


Reference: SL2019-007
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-11-10
Expiration date: 2023-11-10
Scope of Services: • Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji • Institucionalno varstvo odraslih • Zdravstveno varstvo
Number of Service Users: 46
Number of Staff members: 29
Overall score:

Address: Rutarjeva ulica 18,
Tolmin,
5220,
Slovenia
Contact Person: Sandra Medveš Berginc
Email: info@vdc-tolmin.si


Description:

VDC Tolmin is a public social welfare institution established by the Government of the Republic of Slovenia in 2001. It is a center for adults  with mental and physical disabilities and for persons after brain injury. The center provides social care services, health services and services of institutional care.


The management program, which includes guidance, adult care and work in special employments, includes 46 users who are included in four working groups. People with disabilities receive services and training to develop work-related skills and social behaviour skills.The institutional care, whitch is implemented in two community groups, currently includes 16 users.


An individual receives services that are adjusted to his interests and needs.


VDC Tolmin has, over the years, developed into a center of creativity, education and involvement of people with disabilities at all levels - from work, education, living, leisure, culture and art.Description in native language:

VDC Tolmin je javni socialno varstveni zavod, ki ga je ustanovila vlada Republike Slovenije leta 2001. V VDC Tolmin so vključene odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, izvajamo pa tudi program za osebe po pridobljeni poškodbi možganov. VDC Tolmin izvaja socialnovarstvene in zdravstvene storitve ter storitve institucionalenga varstva za odrasle.V program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji  je vključenih 46 uporabnikov, kateri delujejo v 4 delovnih skupinah. Storitev omogoča ohranjanje delovnih spretnosti, pridobivanje novih delovnih navad in socialnih veščin. V institucionalno vartsvo je trenutno vključenih 16 uporabnikov. Program institucionalnega varstva se izvaja v dveh bivalnih enotah.Posameznik prejema storitve, ki so prilagojene njegovim interesom in potrebam.


V vseh teh letih se Varstveno delovni center Tolmin razvija v center ustvarjalnosti, izobraževanja in udejstvovanja invalidnih oseb na vseh ravneh – od dela, izobraževanja, bivanja, prostega časa, kulture in umetnosti.

Location: