Varstveno delovni center Kranj


Reference: SLO2021-001
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-09-27
Expiration date: 2024-09-27
Scope of Services: Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji Storitev institucionalnega varstva
Number of Service Users: 178
Number of Staff members: 71
Overall score:

Address: Kidričeva cesta 51,
Kranj,
4000,
Slovenia
Contact Person: Claudia Peternel
Email: vdc.kranj@siol.net


Description:

The Care and Activity Centre Kranj (VDC Kranj) is a public social welfare institution. Services are provided daily and in residential care for adults with mental disabilities, who may also have physical and sensory impairments. Opportunities to get involved with  social activities and experience a working environment are being made possible for users  in a safe place where they can get involved in meaningful and useful activities suitable for all abilities, where a social welfare service is being provided daily.Description in native language:

Varstveno delovni center Kranj je javni zavod, ki izvaja socialnovarstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter storitev institucionalnega varstva, za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

Location: