ŠENTPRIMA – zavod za rehabilitacijo in izobraževanje


Reference: SLO2020-003
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-12-22
Expiration date: 2023-12-22
Scope of Services: Zaposlitvena rehabilitacija
Number of Service Users: 134
Number of Staff members: 8
Overall score:

Address: Železna cesta 14,
Ljubljana,
1000,
Slovenia
Contact Person: Jana Ponikvar
Email: info@sentprima.com


Description:

ŠENTPRIMA is private institution acting in the field of rehabilitation and education. In 2005 was founded by ŠENT – Slovenian Association for Mental Health. We are high quality, effective and pervasive in areas: improving employability and equal employment of vulnerable groups – particularly people with mental health problems, the introduction of the Diversity of employment, the development of support services for social entrepreneurs. Our services carry out at the following locations: Ljubljana, Kočevje, Koper, Postojna, Sežana, Ilirska Bistrica. Professional team is composed of experts from the fields of occupational medicine, psychiatry, psychology, social work, sociology, occupational therapy, education. From 2013, we are holders of the European quality standard EQUASS Assurance. We are signatories of Diversity Charter of Slovenia, since 2017.


Šentprima programs:


• employment and vocational rehabilitation


• supported employment


• informing, counselling people with disabilities, employers, professional workers


• educational programs for people with disabilities, employers, professional, workers


• human resource management


• development projectsDescription in native language:

ŠENTPRIMA je zasebni zavod, ki deluje na področju rehabilitacije in izobraževanja. Leta 2005 ga je ustanovil ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje. Kakovostni, učinkoviti in prodorni smo na področjih: izboljšanja zaposljivosti in enakovredno zaposlovanje ranljivih skupin - zlasti oseb s težavami v duševnem zdravju, promocije raznolikega zaposlovanja, razvoja podpornih storitev za družbeno podjetništvo. Naše storitve izvajamo na lokacijah: Ljubljana, Kočevje, Koper, Postojna, Sežana, Ilirska Bistrica. Strokovni tim sestavljajo strokovnjaki s področja medicine dela, psihiatrije, psihologije, socialnega dela, sociologije, delovne terapije, pedagogike. Od leta 2013 smo imetniki evropskega standarda kakovosti EQUASS Assurance. Od leta 2017 smo podpisniki Listine raznolikosti Slovenija.


Programi Šentprime:


• zaposlitvena in poklicna rehabilitacija


• podporno zaposlovanje


• informiranje, svetovanje invalidom, delodajalcem, strokovnim delavcem


• izobraževalni programi za invalide, delodajalce, strokovnjake


• upravljanje s človeškimi viri


• razvojni projekti

Location: