RACIO d.o.o.


Reference: SLO2021-005
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-01-10
Expiration date: 2025-01-10
Scope of Services: Zaposlitvena rehabilitacija
Number of Service Users: 144
Number of Staff members: 7
Overall score:

Address: Kersnikova 17a,
Celje,
3000,
Slovenia
Contact Person: mag. Tatjana Dolinšek Pernovšek
Email: info@racio.si


Description:

RACIO, Human Capital Development Company, Ltd., has been present on the Slovene market since 1990 with a wide range of research, counselling and educational services, intended to raise competitive advantage of individuals as well as of organizations and regions.


The company’s mission is:


- motivation, education, training of individuals and groups for personal growth, professional development, identifying and developing their skills and abilities,


- Implementing vocational rehabilitation and disability employment activities as a concession operator of the Ministry of Labour, Family and Social Affairs,


- development of good practices for new approaches and forms of employment by means of international collaboration,


- providing counselling to companies (companies employing the disabled and other organisations) about human resources management, employment and professional development,


- providing counselling for developing and promoting disability- and social entrepreneurship,


- implementing projects and programmes at the national and transnational level.


Developmental growth of Racio Ltd. is empowered by professional competences of the employees. They specialize in their specific fields in Slovenia and abroad and are authors of various programmes, projects and published articles. Their practices and procedures are verified and evaluated through research work.Description in native language:

RACIO, družba za razvoj človeškega kapitala d.o.o. je bila v Celju ustanovljena leta 1990 kot odziv na takratne podjetniške iniciative ter razmere na trgu izobraževalnih in svetovalnih storitev v Sloveniji.


Pri uresničevanju svojega poslanstva družba RACIO


- motivira, izobražuje in usposablja posameznike in skupine za osebno rast in profesionalni razvoj – odkriva in razvija veščine in sposobnosti,


- izvaja aktivnosti kot koncesionar Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov,


- z mednarodnim povezovanjem razvija dobre prakse za nove pristope in oblike zaposlovanja,


- podjetjem – invalidskim in drugim organizacijam svetuje pri upravljanju s človeškimi viri, zaposlovanju in profesionalnem razvoju,


- svetuje pri razvoju in pospeševanju invalidskega in socialnega podjetništva,


- izvaja projekte in programe na nacionalnem in transnacionalnem nivoju.


Družbi RACIO dajejo razvojno moč strokovnjaki, ki se izpopolnjujejo doma in v tujini, so kreatorji njenih programov ter avtorji projektov in strokovnih besedil. Prakso pa podkrepljuje in preverja z raziskovalnim delom.

Location: