CRI CELJE d.o.o.


Reference: SLO2020-005
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-01-11
Expiration date: 2024-01-11
Scope of Services: Zaposlitvena rehabilitacija (ZR) Vocational rehabilitation Socialna vključenost (SV) Social Inclusion
Number of Service Users: 230
Number of Staff members: 12
Overall score:

Address: Oblakova 34,
Celje,
3000,
Slovenia
Contact Person: Darja Prevoršek
Email: cri-celje@siol.net


Description:

CRI Celje Ltd. is the operator: • vocational rehabilitation services, the Social Inclusion,

 • production, sales, service and rental of medico-technical devices,

 • furniture production and

 • cold galvanizing performance.


It was established in the municipality of Celje in 1956 as a company that will employ people with disabilities from the wider area of Celje, and this status was suspended until today.


CRI Celje consists of four units: • REHA services,

 • galvanization,

 • MedTech and

 • furniture.


Vision: To become and remain a pivotal institution of excellence in all areas of its activity generates benefits for everyone - involved in the programs REHA, customers, employees and the environment in which we operate.


Mission: To provide vocational training of disabled people and assistance in finding new job opportunities. Creating high quality and integrated solutions, services and products from idea to final execution and delivery and installation and servicing. Meet and exceed the needs, desires and expectations of our products and services.Description in native language:

CRI Celje d.o.o. je izvajalec • storitev zaposlitvene rehabilitacije, Programa socialne vključenosti

 • proizvodnje, prodaje, servisa in izposoje medicinsko tehničnih pripomočkov

 • proizvodnje pohištva

 • hladnega cinkanja kovin.


Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1956 z namenom usposabljanja in zaposlovanja invalidov v celjski regiji, in to poslanstvo je ohranilo vse do danes.


Sestoji se iz enot: • Reha storitve

 • MedTech

 • Pohištvo

 • Galvana.


Vizija podjetja: Postati in ostati osredja institucija, ki z odličnostjo na vseh področjih svojega delovanja ustvarja koristi v prid vsem – vključenim v programe REHA, kupcem, zaposlenim in okolju, v katerem delujemo.


Poslanstvo podjetja: Zagotavljati zaposlitveno rehabilitacijo in poklicno usposabljanje invalidov in pomoč pri iskanju nove možnosti zaposlitve. Ustvarjati kakovostne in celostne rešitve, storitve in izdelke od ideje do končne izvedbe oziroma dostave in montaže ter servisiranja. Izpolnjevati in presegati potrebe, želje in pričakovanja uporabnikov naših proizvodov in storitev.


 

Location: