Center KORAK za osebe s pridobljeno možgasnko poškodbo


Reference: SLO2022-001
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-03-10
Expiration date: 2025-03-10
Scope of Services: Dolgotrajna in celostna rehabilitacija oseb po pridobljeni možganski poškodbi/
Number of Service Users: 45
Number of Staff members: 24
Overall score:

Address: Kidričeva cesta 53,
Kranj,
4000 ,
Slovenia
Contact Person: Eva Ristič
Email: info@center-korak.si


Description:

Center KORAK, Kranj is a social institution that implemented a public service based on a concession from the Ministry of labor, family social affairs and equal opportunities. The Center carries out social service for people with acquired brain injury.


The activity of Center  is focused  on a long- term and comprehensive rehabilitation during individual and group theraies in the field of neurophysiotherapy, psychology, social work, social pedagogy and work therapy. Our useres are included in the program of employment under special conditions. There produce products made of clay, wood and glass.


Proffesional workers made with each user individual plan with objecites based on special individual fields- attention, memory, reading, reasoning, logical thinking, planning, executive functions, physical abilities. They use different tehniques and methods of work.


One of the important goals in the rehabilitation process is also to achieve a greater degree of autonomy in everyday life activities or to maintain their abilities.


We also perform superior services which are speech therapy, sports rehabilitation climbing, cooking workshops.Description in native language:

Center KORAK, Kranj je socialno varstveni  zavod, ki izvaja javno službo na podlagi koncesije Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti za opravljanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in zdravstvene storitve za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo.


Dejavnost Centra KORAK, Kranj je usmerjena v dolgotrajno in celostno rehabilitacijo posameznikov po pridobljeni možganski poškodbi. Omenjena rehabilitacija zajema izvajanje individualnih in skupinskih obravnav na področju nevrofizioterapije, psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike in delovne terapije. V okviru programa zaposlitve pod posebnimi pogoji izdelujejo izdelke iz gline, lesa in stekla.


Na podlagi individualnega načrta uporabnika se zasledujejo zastavljeni cilji preko prilagojenih vaj za izboljšanje ali vzdrževanje zmožnosti pozornosti, spomina, računanja, branja, sklepanja, logičnega mišljenja, načrtovanja, izvršilnih funkcij, fizičnih sposobnosti in zmožnosti (hoja, ravnotežje). Eden izmed pomembnih ciljev v procesu rehabilitacije je tudi doseganje večje stopnje samostojnosti pri vsakodnevnih življenjskih aktivnosti ali ohranjanje svojih zmožnosti. Pri individualnih obravnavah uporabljamo različne metode, tehnike in pripomočke, kot so tablični računalniki, interaktivne table, Gloreha rokavica, preko katere v okviru nevrofizioterapije izvajamo nevro- motorično terapijo plegične roke.


Izvajamo tudi nadstandardne storitve.  


Za zagotavljanje dobre kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgasnko poškodbo (pmp) je nujna celovita oskrba, ki mora biti dobro organizirana in strokovno opredeljena. Zagotavljati mora kontinuiteto v verigi ukrepov in postopkov od trenutka poškodbe, skozi akutno obdobje, prek celovite interdisciplinarne  nevrorehabilitacijske obravnave v postakutnem obdobju ter kasnejših nadaljevalnih specifičnih rehabilitacijskih programih v domačem okolju, pomoči v procesu vračanja v družbeno in delovno okolje.

Location: