VšĮ Markučių dienos veiklos centras


Reference: LIT2020-015
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-04-19
Expiration date: 2024-04-19
Scope of Services: Dienos socialinės globos
Number of Service Users: 40
Number of Staff members: 34
Overall score:

Address: Subačiaus g. 115,
Vilnius,
LT-11344,
Lithuania
Contact Person: Lucija Černiauskienė
Email: mdvc@mdvc.lt


Description:

“Markuciai day care centre” is a public, non-profit social care organisation which provides specialised social care services for Vilnius city residents of age with mental and complex disabilities. Organisation provides following services: specialised social care for people with mental and complex disabilities, help with development of social, artistic and professional skills, transportation, organisation of leisure time and recreational activities. Also, institution cooperates with Republic of Lithuania and other similar organisations abroad in fields like art, recreational activities, sport and many more. Institution can hold up to 65 disabled people.


Our shareholders are “Vilnius city council” and “Impaired intelligence human care association “Vilnius Hope (Vilniaus Viltis)””.


Institution provides its social care services since 1998.


Vision:


Pearson with metal and complex disability is not a passive receiver but an active creator of a full life.


Mission:  1. To provide quality social day care services for people with mental and complex disabilities.

  2. To empower person to decide and choose activities corresponding with their needs and expectations.

  3. To strengthen person’s satisfaction with life.

  4. To create tolerant, friendly and harmonious community.


Values:  1. To concentrate on the reveal of persons individuality, strengths and abilities.


Expanded frontiers and new horizons.Description in native language:

Viešoji įstaiga „Markučių dienos veiklos centras“ yra nepelno siekianti socialinių paslaugų organizacija, teikianti specialiąsias socialines paslaugas suaugusiems proto ir kompleksinę negalią turintiems Vilniaus m. gyventojams. Įstaiga įgyvendina šiuos uždavinius: teikia specialiąsias socialines paslaugas, ugdo proto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų socialinius įgūdžius, lavina šių asmenų darbinius, meninius įgūdžius, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių panašaus pobūdžio įstaigomis užimtumo, meno, sporto ir kitose srityse, teikia įstaigos lankytojams transporto paslaugas, teikia užimtumo paslaugas, organizuoja laisvalaikį. Vietų skaičius įstaigoje – 65.


Įstaigos dalininkai yra Vilniaus miesto savivaldybė ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis‘.


Įstaiga dienos socialinės globos paslaugas teikia nuo 1998 m.

Location:

Organisations in the area: