Vilkaviškio socialinės pagalbos centras


Reference: LIT2021-003
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-06-02
Expiration date: 2024-06-02
Scope of Services: Dienos socialinė globa institucijoje. Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinys
Number of Service Users: 24
Number of Staff members: 12
Overall score:

Address: Vysk. A. Karoso g. 5,
Vilkaviškis,
LT-70141,
Lithuania
Contact Person: Indrė Zavedzkienė
Email: soc.pagalba@gmail.com


Description:

In 1994, one of the first Vocational Rehabilitation Center for Young People with Intellectual Disabilities was founded in Vilkaviskis. In 2002 March 1st, organization was re-established into VšĮ Vilkaviškis social help center, and in 2009 April 1st VšĮ Vilkaviškis social help center became state funded institution. Vilkaviškis social help center is located in Vysk. A. Karosas st. 5, Vilkaviškis. Institution's mission statement is to provide social help for people that are residing in Vilkaviškis and its district. Social services provide necessary help to those in need with respect, under the conditions that do not humiliate one's dignity. At the moment, institution consists of 5 divisions: Disability Youth Day Employment Unit, Social Day-care Unit, Social Home-Help Unit, Social Family Support Unit, and General Social Service Unit which includes the following: transportation for those in need to received social support and providing necessary equipment for people in need. Daily services are provided for 5 targeted social groups: for adults (ages between 18 and 40) with mental disabilities, or mental with physical disabilities; adults with any kind of disabilities; elderly people (ages 65<); Children with any kind of disabilities; help for socially struggling families. Vilkaviškis Social Help Center strives to achieve high quality standards while making efforts to improve on a daily basis, therefore EQUASS Assurance chose to implement its system of quality improvement for Disability Youth Day Employment Unit.Description in native language:

1994 m. vienas pirmųjų Lietuvoje buvo įsteigtas Vilkaviškio rajono sutrikusio intelekto jaunuolių profesinis reabilitacinis centras. 2002 m. kovo 1 d. Įstaiga buvo perorganizuota į VšĮ Vilkaviškio socialinės pagalbos centrą, 2009 m. balandžio 1 d. Vilkaviškio socialinės pagalbos centras tapo biudžetine įstaiga. Vilkaviškio socialinės pagalbos centras įsikūręs Vysk. A Karoso gatvėje 5, Vilkaviškyje. Centro misija – teikti socialines paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams, kuriems būtina pagalba, užtikrinant asmens orumo nežeminančias sąlygas ir tenkinant būtiniausius poreikius. Šiuo metu įstaigą sudaro 5 struktūriniai padaliniai: Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinys, Dienos socialinės globos namuose padalinys, Pagalbos namuose tarnyba, Paramos šeimai tarnyba ir Bendrųjų paslaugų teikimo padalinys (transporto pasaugų teikimas ir aprūpinimas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonėmis ir kt.). Paslaugos kasdien teikiamos 5 tikslinių grupių asmenims: asmenims nuo 18 iki 40 metų amžiaus turintiems protinę ir kompleksinę negalią; suaugusiems asmenims su negalia; senyvo amžiaus asmenims; Vaikams su negalia; šeimoms patiriančioms socialinę riziką. Vilkaviškio socialinės pagalbos centras, siekdamas  užtikrinti socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą, EQUASS Assurance kokybės sistemos diegimui pasirinko Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinio teikiamas dienos socialinės globos paslaugas.

Location:

Organisations in the area: