Viešoji įstaiga „Senevita“


Reference: LIT2020-017
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-02-25
Expiration date: 2024-02-25
Scope of Services: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims
Number of Service Users: 320
Number of Staff members: 213
Overall score:

Address: Ryšininko g. 2, Ryšininko k., Nemenčinės sen.,
Vilniaus ,
LT-15166,
Lithuania
Contact Person: Indrė Talijūnienė
Email: info@senevita.lt


Description:

Senevita public institution was established in 1997. At the beginning of the activity, 90 people lived in the care home. Since 2013 The founder of the care home UAB Senevita is the Ministry of Social Security and Labor of the Republic of Lithuania. The vision of the institution is a competitive, modern, reliable organization providing social care and health care services, ensuring the provision of quality services and meeting the expectations of clients and their relatives. The institution provides long-term / short-term social care services for people with disabilities and various forms of dementia. We were one of the first in Lithuania to establish a specialized dementia department, and currently the largest group of service recipients are people with various forms of senile dementia and other neurodegenerative diseases.


The activities of the institution are carried out in accordance with the approved annual activity plan of the institution. One of the strategic goals of the institution's strategy is to improve the quality of services. Senevita Public Institution long-term social care services are provided at Ryšininkas str.2, Ryšininkas village, Vilnius district and office branch, address Balžio str.33., Vilnius. A total of 314 people can be provided.


Services are provided to dependent or partially independent elderly persons, persons with severe retirement age and adults with disabilities. The following services are provided: information, counseling, mediation and representation of relatives and residents, accommodation, development and maintenance of daily life skills (including cash accounting, shopping, household chores, communication, etc.), leisure organization, assistance with preparation, feeding, washing and other assistance, organization of personal hygiene services (laundry services, etc.), catering, health care services (nursing, massage , physiotherapy), other services are needed to ensure a person 's well - being.Description in native language:

Viešoji įstaiga „Senevita“ įkurta 1997 m. Veiklos pradžioje globos namuose gyveno 90 žmonių. Nuo 2013 m. globos namų UAB „Senevita“ steigėja – Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įstaigos vizija - konkurencinga, moderni, patikima socialinės globos ir sveikatos priežiūros paslaugas teikianti organizacija, užtikrinanti kokybiškų paslaugų teikimą, tenkinanti klientų ir jų artimųjų lūkesčius. Įstaigoje teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos asmenims su negalia bei sergantiems įvairiomis demencijos formomis. Vieni pirmųjų Lietuvoje įkūrėme specializuotą demencijų skyrių ir šiuo metu didžiausia paslaugų gavėjų grupė yra asmenys, sergantys įvairiomis senatvinės demencijos formomis ir kitomis neurodegeneracinėmis ligomis.


Įstaigos veikla vykdoma vadovaujantis patvirtintu metiniu įstaigos veiklos planu. Įstaigos strategijoje vienas iš strateginių tikslų yra paslaugų kokybės efektyvinimas. VšĮ „Senevita“ ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos Ryšininko g.2, Ryšininko k., Vilniaus r.sav. ir įstaigos skyriuje, adresu Balžio g.33.,Vilnius. Iš viso paslaugos teikiamos gali būti teikiamos 314 asmenų. 


Teikiamos paslaugos nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims su sunkia negalia ir suaugusiems asmenims su negalia. Teikiamos šios paslaugos: artimųjų ir gyventojų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.), laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.), maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos (slauga, masažas, kineziterapija), kitos paslaugos reikalingos asmeniui užtikrinant jo gerovę.

Location:

Organisations in the area: