Šakių socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2021-012
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-06-21
Expiration date: 2024-06-21
Scope of Services: Globos centro paslaugos
Number of Service Users: 57
Number of Staff members: 5
Overall score:

Address: Muziejaus g.2,
Girėnų k., Šakiai,
Lithuania
Contact Person: Brigita Olensevičienė
Email: sakiuspcentras@gmail.com


Description:

Šakiai Center of Social Services is an institution whose mission it is to provide social services to those who need assistance with satisfying their basic needs and ensuring decent living conditions.


The main goal is to provide social services to the residents of Šakiai district who, due to age, disability or social issues, are unable to take care of themselves, their family members or participate in social life. Center helps to strengthen abilities and opportunities of individuals and families to independently solve their social issues, integrate into society and maintain social relations by overcoming social exclusion.Description in native language:

Šakių socialinių paslaugų centras - tai socialinių paslaugų įstaiga, kurios tikslas yra teikti socialines paslaugas Šakių rajono gyventojams, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų  negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Sudaryti sąlygas asmeniui, šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.


Istaigos misija - teikti socialines paslaugas Šakių rajono savivaldybės gyventojams, kuriems būtina pagalba, užtikrinant asmens orumo nežeminančias sąlygas ir tenkinant būtiniausius poreikius.

Location:

Organisations in the area: