Panevėžio socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2020-016
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-06-30
Expiration date: 2024-06-30
Scope of Services: Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti
Number of Service Users: 84 foster families, 132 children under caring
Number of Staff members: 7
Overall score:

Address: A. Mackevičiaus g. 55A,
Panevėžys,
35159,
Lithuania
Contact Person: Loreta Linkevičienė
Email: centras@panspc.lt


Description:

Panevėžys City Social Services Center‘ Child Care and Welfare Department‘ Care Center was established in January 2019. The Care Center is located at Topolių al. 12, Panevėžys. The MISSION To ensure the planned provision of quality services for children left without parental care and their families in Panevėžys; to achieve satisfactory standards of life, health, personal and social relations with a view to improving their quality of life; purposefully plan the activities of the Care Center; to react urgently to social changes in society in the face of new needs, start providing new social services to avoid social tensions and ensure social justice. The VISSION High-quality and constantly improving Care Center which fully satisfying needs of children left without parental care and their families. The AIM of the Care Center is to ensure that all clients such as: adopted children, non-related guardians, children in the care of foster relatives and fosters or persons intending to become foster parents, have access to information about services and are provided with the necessary counseling, psychosocial, legal and other assistance in order to properly raise and bring up the child, the adopted child in a familyfriendly environment. Services provided: 1. communicate information; 2. consulting; 3. mediation and representation; 4. socio-cultural services; 5. other general social services; 6. intensive crisis management assistance; 7. psychosocial assistance; 8. assistance for guardians, adoptive parents and family members; 9. provide methodological assistance to Community Child Care Home employees.Description in native language:

Panevėžio socialinių paslaugų centro vaikų globos ir rūpybos skyriaus globos centras įsikūrė 2019 m. sausio mėnesį. Globos centras įsikūręs Topolių al. 12, Panevėžys. MISIJA Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas Panevėžio mieste, likusiems be tėvų globos vaikams ir jų šeimoms; pasiekti patenkinamus gyvenimo, sveikatos ir asmeninių bei socialinių ryšių standartus, leidžiančius pagerinti jų gyvenimo kokybę; kryptingai planuoti Globos centro veiklą; skubiai reaguoti į socialinius pokyčius visuomenėje, atsiradus naujiems poreikiams, pradėti teikti naujas socialines paslaugas, siekiant išvengti socialinės įtampos bei užtikrinti socialinį teisingumą. VIZIJA Aukštos kokybės, visiškai tenkinantis vaikų, likusių be tėvų globos ir jų šeimų poreikius, nuolat tobulėjantis globos centras. Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje. Teikiamos paslaugos: 1. informavimas; 2. konsultavimas; 3. tarpininkavimas ir atstovavimas; 4. sociokultūrinės paslaugos; 5. kitos bendrosios socialinės paslaugos; 6. intensyvi krizių įveikimo pagalba; 7. psichosocialinė pagalba; 8. pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams; 9. metodinė pagalba bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams.

Location:

Organisations in the area: