Nijoles Genytes Socialines globos namai


Reference: LIT2020-007
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-10-28
Expiration date: 2023-10-28
Scope of Services: Ilgalaikė socialinė globa grupinio gyvenimo namuose (suaugusiems asmenims su negalia) Ilgalaikė socialinė globa bendruomeniniuose vaikų globos namuose (vaikams su negalia)
Number of Service Users: 12
Number of Staff members: 12
Overall score:

Address: Klevų g. 27, Švenčionių raj.,
Pabradė,
18180,
Lithuania
Contact Person: Danute Grigeleviciene
Email: administracija@pabradesocgloba.lt


Description:

Nijoles Genytes Residential Care Home is a social care institution under the Ministry of Social Security and Labor. It has 165 residents: disabled children and adults with disabilities. In 2017 Nijoles Genytes care home started to provide community-based services in Group living home. 4 young people with disabilities settled in a 3-room apartment in Pabrade; in December 2018, 12 disabled children settled in a house in Svencionys. Equass quality system is implemented in Group living home for adults with disabilities and in disabled children's Community-based care home. In this report “Group living home for adults with disabilities” is called “g roup” and “Community-based children care home” called “ family”. Also, the term “Group living home” is used to refer to both care departments.Description in native language:

Nijolės Genytės socialinės globos namai yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldi socialinės globos įstaiga, kurioje gyvena 165 gyventojai: neįgalūs vaikai ir suaugę asmenys su negalia. 2017 m. globos namai pradėjo paslaugas teikti bendruomeniniu principu. Grupinio gyvenimo namuose Pabradėje, 3-jų kambarių bute, apsigyveno 4 jaunuoliai, o nuo 2018 m. gruodžio mėn. 12 vaikų – name Švenčionyse. Equass kokybės sistema buvo diegiama neįgalių jaunuolių grupinio gyvenimo namuose ir vaikų su negalia bendruomeniniuose globos namuose. Šioje ataskaitoje abu Globos namų padaliniai yra pavadinami bendrai „Grupinio gyvenimo namais“, arba „grupė/šeimyna“ (suaugę asmenys su negalia/ vaikai su negalia).

Location:

Organisations in the area: