Molėtų socialinės paramos centras


Reference: LIT2021-001
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-05-14
Expiration date: 2024-05-14
Scope of Services: Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos
Number of Service Users: 81
Number of Staff members: 14
Overall score:

Address: Graužinių g. 2,
Molėtai,
Lt-33125,
Lithuania
Contact Person: Jurgita Šaučiūnė
Email: info@moletuspc.lt


Description:

Molėtai Social Support Center is a municipal budgetary institution. The main activity of the center is social work activities not related to accommodation. The aim of the Centre's activities is to provide social services to families who, due social problems, are unable to take care of life independently and participate in a public life. Mission - to provide social services to the residents of Molėtai district municipality, who need help in solving social problems, in order to reduce their social exclusion, promoting the development of successful independence


The center provides general social services and special social services. General social services - information, counseling, mediation and representation, organization of transport, organization of personal hygiene and care services. Special social services - social skills development and support services.Description in native language:

Molėtų socialinės paramos centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Centro pagrindinė veiklos rūšis – socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu. Centro veiklos tikslas – teikti socialines paslaugas šeimoms, kurios dėl socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Misija – teikti socialines paslaugas Molėtų rajono savivaldybės gyventojams, kuriems būtina pagalba sprendžiant socialines problemas, gerinant jų gyvenimo kokybę, siekiant sumažinti jų socialinę atskirtį, skatinant išugdyti sėkmingą savarankiškumą


Centre teikiamos bendrosios socialinės paslaugos ir specialiosios socialinės paslaugos. Bendrosios socialinės paslaugos - informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto organizavimas, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas. Specialiosios socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.

Location:

Organisations in the area: