Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija and Viešoji įstaiga Vilniaus SOS vaikų kaimas


Reference: LIT2021-014
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-07-16
Expiration date: 2024-07-16
Scope of Services: - Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas vaikams ir šeimoms patiriančioms socialinės rizikos veiksnius; - Vaikų dienos socialinė priežiūra; - Vaiko globa budinčių globotojų šeimose bei pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti. - Trumpalaikė ir ilgalaikė vaikų socialinė globa; - Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas vaikams ir šeimoms patiriančioms socialinės rizikos veiksnius; - Vaikų dienos socialinė priežiūra.
Number of Service Users: Charitable Trust of SOS Children's Villages in Lithuania: 46. A public institution named SOS Children's Village in Vilnius: 71
Number of Staff members: Charitable Trust of SOS Children's Villages in Lithuania: 350 (49 – children day care center; 22 – children day center; 154 – Children, 125 – social services for families – 84 Families). A public institution named SOS Children's Village in Vilnius: 806
Overall score:

Address: Ozo g. 37,
Vilnius,
Lithuania
Contact Person: Lina Kėželytė
Email: info@sos-org.lt


Description:

SOS Children's Villages Lithuania (Charity Support Foundation SOS Children‘s Villages in Lithuania and Public institution Vilnius SOS Children's Village) is a member of the international organization of SOS Children's Villages. The goal of the organization is to ensure the right of every child to grow up in a family of origin, to enable parents to take proper care of their children, and to provide care for children who have lost parental care in an environment as close to the family as possible. The main activity of the organization is the provision of social and psychological services on the principle of case management for children, young people and adults. SOS Children's Villages provide short-term and long-term social care services for children deprived of parental care; social skills development, maintenance and / or rehabilitation services for children and families facing social risk factors; children's day social care services and trains and provides support for caregivers and adoptive parents. The organization operates in Vilnius, Klaipėda, Šiauliai, Alytus cities and Varėna and Alytus districts,  services are financed by municipalities, state programs, individuals and legal entities. SOS Children's Villages also organizes research activities, develops and implements socialization, prevention, leisure activities‘ projects, and advocates for children's rights and interests.Description in native language:

SOS vaikų kaimai Lietuva (LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija, Vš.į. Vilniaus SOS vaikų kaimas) yra tarptautinės SOS vaikų kaimų organizacijos nariai.  Organizacijos tikslas – užtikrinti kiekvieno vaiko teisę augti biologinėje šeimoje, tėvus įgalinti tinkamai rūpintis vaikais, o vaikams, netekusiems tėvų globos, suteikti globą kuo artimesnėje šeimai aplinkoje. Organizacijos vykdoma pagrindinė veikla – socialinių ir psichologinių paslaugų teikimas atvejo vadybos principu. vaikams, jaunuoliams ir suaugusiesiems. SOS vaikų kaimai  teikia socialinės globos vaikams, netekusiems tėvų globos, paslaugas; socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas vaikams ir šeimoms patiriančioms socialinės rizikos veiksnius; vaikų dienos socialinė priežiūros paslaugas ir rengia bei teikia pagalbą globėjams, įtėviams. Organizacija veikia Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus miestuose bei Varėnos ir Alytaus rajonuose, paslaugos finansuojamo savivaldybių, valstybės programų, fizinių ir juridinių asmenų lėšomis. SOS vaikų kaimai taip pat organizuoja tiriamąją veiklą, rengia ir vykdo socializacijos, prevencijos, laisvalaikio užimtumo projektus, bei vykdo vaikų teisių ir interesų advokaciją.

Location:

Organisations in the area: