Kalvarijos globos ir užimtumo centras


Reference: LIT2020-009
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-10-28
Expiration date: 2023-10-28
Scope of Services: Ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos institucijoje Dienos socialinė globa institucijoje ir asmens namuose
Number of Service Users: 57
Number of Staff members: 34
Overall score:

Address: Ugniagesių g. 18,
Kalvarija,
LT-69206 ,
Lithuania
Contact Person: Lina Saladuonienė
Email: uzimtumocentras@gmail.com


Description:

Kalvarija Care and Activity Centre (hereinafter - the Centre) started its activity in 1988. The Centre is a budgetary institution founded by Kalvarija municipality located in the city centre of Kalvarija. The mission of the Centre: to provide qualified, high-quality social services in order to achieve optimal results. Implement an effective system of the provision of social services. Strengthen social relations with society and use all opportunities for the participation of services clients in community life and to change society’s attitudes towards the social services clients. The Centre has 42 employees, most of them 36, work directly with services clients. The Centre provides general information, consulting, intermediation and representation, sociocultural, organizing transport, catering, provision of necessary clothing and footwear) and special social services (long-term/short-term care, day social care in a person’s home and institution, help at home, education and support of social skills). Social services are provided for the adults with disabilities and elderly.


 Description in native language:

Kalvarijos globos ir užimtumo centras (toliau – Centras) savo veiklą pradėjo 1998 m. Centras yra biudžetinė įstaiga, kurios steigėjas Kalvarijos savivaldybė. Centras įsikūręs Kalvarijos miesto centre. Centro misija: teikti kvalifikuotas, kokybiškas socialines paslaugas, siekiant optimalių rezultatų. Įgyvendinti efektyvią socialinių paslaugų teikimo sistemą. Stiprinti socialinius ryšius su visuomene ir išnaudoti visas galimybes, kad paslaugų gavėjai dalyvautų bendruomeniniame gyvenime bei keisti visuomenės požiūrį į socialinį paslaugų gavėją. Centre dirba 42 darbuotojai, iš kurių didesnė dalis, 36 darbuotojai, dirba tiesiogiai su paslaugų gavėjais. Centre teikiamos bendrosios (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrinės, transporto organizvimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne) ir specialiosios socialinės paslaugos (ilgalaikė/trumpalaikė globa, dienos socialinė globa asmens namuose ir institucijoje, pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas). Socialinės paslaugos teikiamos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

Location:

Organisations in the area: