Jonavos rajono socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2021-020
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-07-27
Expiration date: 2024-07-27
Scope of Services: Globos centro paslaugos
Number of Service Users: 77
Number of Staff members: 8
Overall score:

Address: Chemikų g. 136,
Jonava,
Lithuania
Contact Person: Agnė Krajašienė
Email: soc.centras@jonava.lt


Description:

Jonava District Social Services Centre (hereinafter referred to as the Centre) is a budgetary institution of Jonava district municipality, the purpose of which is to provide high-quality, accessible social services to all residents of the municipality belonging to social risk or/or exclusion groups, ensuring their full participation in public life. The Centre's mission is to restore the ability of individuals to take care of themselves and integrate into society. As of 1 July 2018, a unit of the Care Centre was established in the Centre.


The Care Centre is one of 66 organizations operating throughout Lithuania, which helps children of Jonava district to find guardians or adoptive parents and provides professional counseling, psychosocial and other assistance to people planning to take care of the decision or who have already taken care.Description in native language:

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras (toliau Centras) – yra Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios tikslas – teikti  kokybiškas, prieinamas socialines paslaugas Jonavos rajono gyventojams patiriantiems socialinę atskirtį, siekiant savarankiško funkcionavimo. Centras savo veikloje siekia formuoti lanksčios ir nuolat tobulėjančios įstaigos kultūrą, ieškoti efektyvių paslaugų teikimo būdų ir priemonių. Centro veiklos misija – grąžinti  asmenims  gebėjimą  pasirūpinti  savimi ir  integruotis  į visuomenę. Centre nuo 2018 m. liepos 1 dienos buvo įkurstas Globos centro padalinys.


Globos centras – viena iš 66 visoje Lietuvoje veikiančių organizacijų, kuri padeda Jonavos rajono vaikams surasti globėjus ar įtėvius ir teikia profesionalią konsultacinę, psichosocialinę ir kitą pagalbą sprendimą globoti planuojantiems priimti ar jau priėmusiems žmonėms.

Location:

Organisations in the area: