Elektrėnų socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2021-019
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-06-21
Expiration date: 2024-06-21
Scope of Services: Dienos socialinė globa asmenų namuose
Number of Service Users: 31
Number of Staff members: 28
Overall score:

Address: Taikos g. 6B,
Elektrėnai ,
Lithuania
Contact Person: Jurgita Rosokackienė
Email: info@soc.elektrenai.lt


Description:

Elektrėnai Social Services Centre (hereinafter – the Centre) is a budgetary institution of Elektrėnai district municipality, the purpose of which is to provide high-quality, accessible social services to residents of Elektrėnai municipality experiencing social exclusion.


The Centre was established in 2000.


Mission of the Centre – to increase the opportunities for socially vulnerable people and families to integrate into the community independently, to reduce their poverty and social exclusion.


Recipients of the Centre services: • disabled adults, children and their family members;

 • elderly people;

 • individuals and families at social risk;

 • caregivers, guardians, adoptive parents;

 • children deprived of parental care;

 • other socially vulnerable individuals and families.


The staff of the Centre provides non-stationary general and social care services to individuals and families living in the territory of Elektrėnai municipality (8 elderships). The Centre has 91 employees, including 28 providing day care services at home.Description in native language:

Elektrėnų socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) yra  savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios tikslas – teikti kokybiškas, prieinamas socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems Elektrėnų savivaldybės gyventojams.


Centras įsteigtas 2000 m.


Centro misija – didinti socialiai pažeidžiamų asmenų, šeimų galimybes savarankiškai integruotis į bendruomenę,  mažinti jų skurdą ir socialinę atskirtį.


Centro paslaugų gavėjai: • • negalią turintys suaugusieji ir vaikai bei jų šeimų nariai;

 • • pagyvenę, senyvo amžiaus žmonės;

 • • socialinę riziką patiriantys asmenys, šeimos;

 • • globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įtėviai;

 • • tėvų globos netekę vaikai;

 • • kiti socialiniai pažeidžiami asmenys, šeimos.


Centro darbuotojai teikia nestacionarias bendrąsias, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas visoje Elektrėnų savivaldybės teritorijoje (8-iose seniūnijose) gyvenantiems asmenims, šeimoms. Centre dirba 91 darbuotojas, iš jų 28 teikia dienos socialinės globos paslaugas namuose.

Location:

Organisations in the area: