Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2019-015
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-04-30
Expiration date: 2022-04-30
Scope of Services: Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos šeimoms, patiriančios socialinę riziką, kuriose auga nepilnamečiai vaikai
Number of Service Users: 153
Number of Staff members: 6
Overall score:

Address: Veisiejų g. 17,
Druskininkai,
66245,
Lithuania
Contact Person: Žaneta Liutikienė
Email: druskininkuspc@gmail.com


Description:

 


Druskininkai Social Services Center is a public municipal institution dedicated to social services. The main office is located at Veisiejų street 17 in Druskininkai and the two smaller branches are in Leipalingis and Viečiūnai. Social Services center has 38 employees. The center provides paid, partially-paid, and free social care services. It was established on May 28, 2001. The mission of the social services center is to offer social services to residents of Druskininkai that are in need of such services in a respectful and dignified way. The center strives to enable individuals and families who might otherwise be limited due to their age, disability or other social issues to be able to develop new skills, strengthen their participation in society and avoid social isolation.


In 2007 the center started offering social services to families with children under age of 18 that also have one or more members suffering from addiction, physical disability, lack of social skills, use of physical or sexual abuse in the family, misuse of governmental financial support for non-family related expenses, or to the families that have children with temporary custody.


Social care is the total sum of all the professional services which can be provided to an individual or a family for a temporary or an ongoing basis.Description in native language:

 


Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras yra savivaldybės biudžetinė nestacionarių socialinių paslaugų įstaiga, esanti Veisiejų g. 17, Druskininkuose, ir turinti du padalinius Leipalinio ir Viečiūnų miesteliuose. Įstaiga teikia mokamas, nemokamas ar dalinai mokamas bendrąsias ir specialiąsias: socialinės priežiūros bei socialinės globos paslaugas. Įstaigos veiklos pradžia 2001 m. gegužės 28 d. Socialinių paslaugų centro misija – teikti socialines paslaugas Druskininkų savivaldybės gyventojams, kuriems būtina pagalba, tenkinti būtiniausius jų poreikius užtikrinant asmens orumo nežeminančias sąlygas. Socialinėmis paslaugomis siekiama gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, neįgiję arba praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Įstaigoje dirba 38 darbuotojai (37 etatai).


2007 m. pradėtos teikti socialinės priežiūros paslaugos šeimoms, kuriose auga vaikai iki 18 metų, kuriose vyrauja krizė dėl to, kad vienas ar keli šeimos nariai turi priklausomybių ar dėl turimos negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ar nemoka prižiūrėti vaikų, naudoja psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, ar gaunamą valstybės paramą naudoja ne šeimoms interesams, taip pat šeimoms, kurios vaikams įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).


Socialinė priežiūra – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė bei nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Location:

Organisations in the area: