Aukštelkės socialinės globos namai


Reference: LIT2021-034
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-08-25
Expiration date: 2024-08-25
Scope of Services: Ilgalaikės socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai.
Number of Service Users: 230
Number of Staff members: 126
Overall score:

Address: Poilsio g. 15,
Aukštelkės k., Šiaulių r. ,
LT - 80181,
Lithuania
Contact Person: Rūta Bužinskienė
Email: info@aukstelkesgn.lt


Description:

Start of activities of the institution – 1949. Founder – Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania.  The territory of the institution – Šiauliai and Kelmė districts. The mission of Aukštelkė Social Care Home is to provide social care for disabled adults with mental or intellectual disability, who cannot live independently and who need care, nursing and medical care.


Services can be provided up to 230 persons simultaneously. Institution provides long-term social care services to adults who have a defined working capacity level from 0 to 40 per cent or a special need for permanent or constant care (assistance) or a level of high or medium special needs due to mental disorder or intellectual disability.


Services provided by the institution:  1. Long-term (short-term) social care.

  2. Temporary break service.

  3. Group living homes.

  4. Personal assistant service.


Total number of employees in the institution – 126Description in native language:

Įstaigos veiklos pradžia – 1949 m. Steigėjas – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įstaigos veiklos teritorija – Šiaulių ir Kelmės rajonai. Aukštelkės socialinės globos namų misija - teikti socialinę globą neįgaliems suaugusiems asmenims, turintiems psichikos ar proto negalią, kurie negali gyventi savarankiškai ir jiems būtina priežiūra, slauga bei medicininis aptarnavimas.


Vienu metu įstaigoje paslaugas gali gauti iki 230 asmenų. Ilgalaikes socialinės globos paslaugas įstaigoje gauna suaugę asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0 – 40 procentų darbingumo lygis ar specialusis nuolatinės slaugos, ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, ar didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.


Įstaigoje teikiamos paslaugos:  1. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa.

  2. Laikino atokvėpio paslauga.

  3. Grupinio gyvenimo namai.

  4. Asmeninio asistento paslauga.


Įstaigoje dirbančių darbuotojų bendras skaičius 126

Location:

Organisations in the area: