Unikom AS


Reference: NO2019-034
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-06-27
Expiration date: 2022-06-27
Scope of Services: AFT
Number of Service Users: 25
Number of Staff members: 22
Overall score:

Address: Råbekksvingen 9
,
Fredrikstad,
1617, Østfold,
Norway
Contact Person: Tove Bustgaard
Email: post@unikom.no


Description:

 


Unikom Ltd. was established as a rehabilitation company in 1965, its primary objective being, to offer education and marketable skills through vocational training. Today, the company is radically different from the one once established. It has transitioned from a traditional industrial company to one focusing on knowledge and competence, providing individuals with the opportunity to meet the demands of the current job market. This transition can be attributed to a tremendous development, brought about by the company’s highly skilled professionals.
The Equass certification is a natural continuation of this process.
Description in native language:

 


Unikom AS ble etablert i 1965, som en attføringsbedrift, med primæroppgave å tilby opplæring og kvalifisering gjennom arbeidstrening. Vår bedrift er i dag en helt annen bedrift, enn da den ble etablert. Vi har endret oss fra å være en typisk industribedrift til å bli en kunnskaps- og kompetansebedrift, som gir mennesker mulighetene til å møte dagens krav i næringslivet. Bedriften har gjennom dyktige medarbeidere hatt en enorm utvikling og klart denne omstillingen.
Vår Equass sertifisering er en naturlig videreutvikling av dette.

Location:

Organisations in the area: