Lofoten Industri AS


Reference: NO2017-076
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2017-12-23
Expiration date: 2019-12-23
Scope of Services: - Avklaring - Oppfølging - Arbeidsrettet rehabilitering -ARR - Arbeidsforberedende trening - AFT -Arbeidsmarkedsopplæringskurs: Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige.
Number of Service Users: 140
Number of Staff members: 59
Overall score:

Address: Postboks,
Svolvær,
8301 , Nordland,
Norway
Contact Person: Edel-Annie Høgsten Knutzen
Email: eak@lias.no


Description:

Lofoten Industri AS – LIAS, is a rehabilitation organisation with an idealistic vision, focused on vocational training and qualification of individuals in rehabilitation.


Society’s need of purchasing rehabilitation services is the basis of the company’s business. The different products and services they have to offer are tools used to achieve successful rehabilitation services. The company has focused on a broad-based production and services offered in addition to cooperation with local businesses.


They have the full responsibility of organizing rehabilitation services and have thereby developed a wide and complex range of professional rehabilitation competences. By participating in vocational preparation, qualification and vocational training, workers are prepared for the competitive labour market.


The company is a certified trainee company within several disciplines, as well as a test center for Data card and boat driving licenses.


Lofoten Industri AS is located in 7 places: 3 in Svolvær and 4 in Leknes. The Main Office is located in Svolvær.  Description in native language:

Lofoten Industri AS – LIAS, er en attføringsbedrift og har et ideelt formål om på forretningsmessig basis å drive yrkesrettet opplæring og kvalifisering av personer under attføring.


Samfunnets behov for kjøp av attføringstjenester er grunnlaget for selskapets virksomhet og de ulike produksjons- og tjenestetilbudene er virkemidlene for å lykkes i attføringsarbeidet. Bedriften har satset på et bredt sammensatt produksjons- og tjenestetilbud i tillegg til samarbeid med lokalt næringsliv.


Vi er en totalarrangør av ulike attføringstiltak, og har gjennom dette utviklet en bredt og sammensatt attføringsfaglig kompetanse. Gjennom avklaring, kvalifisering og arbeidstrening gjør vi arbeidstakerne konkurransedyktige, sett i forhold til å konkurrere på det åpne arbeidsmarked.


Bedriften er godkjent lærebedrift innen en rekke fagområder, samt testsenter for Datakort og Båtførerprøven.


Lofoten Industri AS er i dag lokalisert på 7 steder, 3 i Svolvær og 4 på Leknes. Hovedkontor ligger I Svolvær.

Location:

Organisations in the area: