Akmenės rajono paramos šeimai centras


Reference: LIT2021-030
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-08-25
Expiration date: 2024-08-25
Scope of Services: Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti bei jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams
Number of Service Users: 81
Number of Staff members: 5
Overall score:

Address: Dvaro g. 15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas,
Lithuania
Contact Person: Aurelija Lukė
Email: vaiku.globa@akmene.lt


Description:

The family support center of Akmene distric – Akmene District Municipalities budgetary a mixed social services institution, where operate the 5 units: Child care unit, acting on a family basis, Community child care home, Family support unit, Care center and Crisis center. The Center provides general and special, stationary and non-stationary social care, support for the family, community service.


Care center provided social services and assistance to foster and adopted children, to the future and existing carers, foster-fathers, watchful caregivers, caretaker relatives, physical persons who host the child temporarily.Description in native language:

Akmenės rajono paramos šeimai centras – Akmenės rajono savivaldybės biudžetinė mišrių socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 5struktūriniai padaliniai: Vaiko globos padalinys, veikiantis šeimyniniu principu, Bendruomeniniai vaikų globos namai, Pagalbos šeimai padalinys, Globos centras ir Krizių centras. Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios, stacionarios ir nestacionarios socialinės globos, paramos šeimai, bendruomenei paslaugos.


Globos centre  teikiamos socialinės paslaugos ir pagalba globojamiems ir įvaikintiems vaikams,  būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, globėjams giminaičiams, fiziniams asmenims, priimantiems vaiką laikinai svečiuotis.

Location:

Organisations in the area: