Balder Tekstil AS


Reference: NO2019-035
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-07-05
Expiration date: 2022-07-05
Scope of Services: VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid
Number of Service Users: 24
Number of Staff members: 8
Overall score:

Address: Balders Gate 9,
Oslo,
0263, Oslo,
Norway
Contact Person: Kjell André Røttervold
Email: post@balder-tekstil.no


Description:Balder Tekstil AS is an employment enterprise, offering long-term work for persons with working disabilities. The business is arranged as a company where Oslo municipality is the sole shareholder. The objective is to create long-term employment for people that are unable to get a job on the ordinary job market. The target group is primarily people with learning disabilities, but others can also apply. A condition of employment is that the applicant has been granted disability benefits. Balder Tekstil AS offers work that is suited to the individuals’ ability, thus enabling the disabled to develop and utilise their resources in a meaningful way.


Job opportunities are given within textile production by needlework/sewing, knitting and weaving. The company produces a variety of furnishing textiles such as rugs, cushions, placemats. The majority of the products are sold in the company shop. Production of items is also order-based.


 


 Description in native language:Balder Tekstil AS er en arbeidsmarkedsbedrift som gir tilbud om varig tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede (VTA). Virksomheten er organisert som et aksjeselskap, hvor Oslo kommune eier aksjene. Bedriftens formål er å skape varige arbeidsplasser til yrkeshemmede i Oslo. Målgruppen er primært utviklingshemmede, men andre kan også søke. En forutsetning for ansettelse er at søker har fått innvilget uføretrygd. Bedriften tilbyr personer som ikke kan få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet, arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Dette bidrar til at den yrkeshemmede får utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte.


Arbeidstilbudet som gis er innen produksjon av sydde, vevde og strikkede tekstiler. Bedriften produserer ulike innredningstekstiler som filleryer, puter, løpere, spisebrikker etc. De fleste varene blir solgt i egen butikk. Vi lager også produkter på bestilling.

Location:

Organisations in the area: