Vestvågøy ASVO AS


Reference: NO2018-047
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-09-27
Expiration date: 2021-09-27
Scope of Services: VTA og AFT
Number of Service Users: 46
Number of Staff members: 12
Overall score:

Address: Holandsveien 173,
Leknes,
8370,
Norway
Contact Person: Gro Stensvolll
Email: gro@vvasvo.no


Description:

Vestvågøy ASVO A/S is a «Growth” company, established in 1993. It aims to provide employment to people who do not automatically go out to seek employment in the mainstream labour market. The company is located 8 km from Leknes, the capital of the municipality Vestvågøy in Nordland County. The company has a department in the municipality Moskenes and in Røst. The company is approved for 40 VTA (lasting facilitated work) employees whereof five is in Moskenes and 5 in Røst. They have 6 APS (work practices in shielded business) employees where the participants are working in the companies own business in Vestvågøy or Moskenes, or in an external company. The company are approved as a company for apprentices in the Upholsterer profession. The company is a member of Arbeidssamvirkenes Landssammenslutning ASVL.Description in native language:

Vestvågøy ASVO A/S ble etablert i 1993. Vi er en VEKST-bedrift hvor formålet er å skaffe arbeid til folk som ikke automatisk kan gå ut å søke arbeid i det ordinære arbeidsmarked. Bedriften er etablert 8 km fra Leknes som er kommunesenter i Vestvågøy kommune i Nordland fylke.
Bedriften har avdelinger i Moskenes og Røst kommune. Bedriften har 40 VTA plasser hvorav 30 er lokalisert til Vestvågøy, 5 i Moskenes og 5 på Røst. Vi har 6 AFT plasser hvor deltagerne er i egen bedrift på Vestvågøy eller Moskenes, eller i ekstern bedrift.
Bedriften er medlem av ASVL. Bedriften har avtale med ulike bedrifter i det ordinære arbeidsmarkedet. Personer som er på tiltak og utplassert i ordinære bedrifter, følges opp av tiltaksansvarlig på AFT.

Location:

Organisations in the area: