Spir Oslo AS


Reference: NO2017-086
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2017-08-31
Expiration date: 2020-08-31
Scope of Services: Arbeidsforberedende trening (AFT) Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA) Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TiA) Kommunale arbeidstreningsplasser (KAT) Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Number of Service Users: 150
Number of Staff members: 53
Overall score:

Address: Spireaveien 8
,
Oslo,
580 , Oslo,
Norway
Contact Person: Glenn Dehli
Email: post@spiroslo.no


Description:

Spir Oslo is a service provider in the field of rehabilitation and skills, owned by Oslo Municipality. They serve people who need support to gain more or different competences, together with a focus on quality of life and transfer to training to ordinary work. They also offer adapted work for those who need it. They work closely with the labor market around them and use a methodology that provides early intervention to a regular job.Description in native language:

Spir Oslo AS er en Arbeid og Inkluderingsbedrift eid av Oslo Kommune. Vi hjelper arbeidssøkere med bistandsbehov til å skaffe seg økt kompetanse og livskvalitet og gir den enkelte bistand til å komme i arbeid. Vi gir også tilbud om tilrettelagt arbeid for de som har behov for det. Vi jobber tett sammen med arbeidslivet rundt oss og bruker metodikk som gir tidlig intervensjon til et vanlig arbeid. 

Location:

Organisations in the area: