Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2019-017
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-05-04
Expiration date: 2022-05-04
Scope of Services: Šeimos gerovės skyriaus bendrosios socialinės paslaugos ir socialinės priežiūros paslaugos šeimai
Number of Service Users: 216
Number of Staff members: 34
Overall score:

Address: Ežero g. 23,
Kaunas,
47166,
Lithuania
Contact Person: Kristina Banuškevičienė
Email: centras@kaunorspc.lt


Description:

 


The Kaunas District Social Services Centre is Municipal budgetary institution in Lithuania. It was established on 22 February 2007.


The mission of the Centre is to ensure the provision of social services that are timely and in line with the needs of Kaunas district residents, involving them in making decisions together and seeking change.


Kaunas District Social Services Centre consists of 5 departments:  • Social Services department;

  • Crisis Centre;

  • Day Social Care Centre for disabled children;

  • General affairs department;

  • Family Welfare department.


Family Welfare Department is located in Domeikava subdistrict. The Family Welfare Department operates two facilities: The Family Support Service and the Children’s Day Centre that provide social care services to families (when social care does not require permanent specialist care).


Family welfare Department is working to develop and strengthen family skills of children care, to help families solve problems.Description in native language:

 


Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras – 12 metų Kauno rajone veikianti nestacionarių socialinių paslaugų įstaiga, siekianti kurti efektyvią socialinės pagalbos sistemą Kauno rajone ir užtikrinti teikiamų paslaugų prieinamumą asmeniui (šeimai) kuo arčiau gyvenamosios vietos.


Centro misija – užtikrinti savalaikį ir atitinkantį poreikius socialinių paslaugų teikimą Kauno rajono gyventojams, įtraukiant juos kartu priimti sprendimus, siekiant pokyčio.


Centrą sudaro 5 skyriai:  • Socialinių paslaugų skyrius;

  • Skyrius Krizių centras

  • Dienos socialinės globos centras sutrikusio intelekto ir neįgaliems vaikams;

  • Bendrųjų reikalų skyrius;

  • Šeimos gerovės skyrius.


Šeimos gerovės skyrius įsikūręs Kauno rajono Domeikavos seniūnijoje. Skyriuje veikia Pagalbos šeimai tarnyba ir Vaikų dienos centras, kur teikiamos socialinės priežiūros paslaugos šeimoms.


Teikiant socialines paslaugas siekiama šeimų įgalinimo: socializacijos gerinimo, savarankiškumo ugdymo, bendruomeniškumo.

Location:

Organisations in the area: