Lofoten Industrier AS - barnehagene


Reference: NO2017-077
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2017-12-24
Expiration date: 2019-12-24
Scope of Services: LIAS barnehager, Knøttene barnehage LIAS barnehager, Multemyra barnehage
Number of Service Users: 70
Number of Staff members: 20
Overall score:

Address: Vorsetøyveien ,
Svolvær,
8301, Nordland,
Norway
Contact Person: Eva Tuer
Email: eva.tuer@lias.no


Description:

Knøttene and Multemyra kindergarten are two departments in Lofoten Industri AS. They are ordinary kindergartens engaged by the prevailing laws and regulations. Like the other departments they are an arena for rehabilitation. That is, they provide training and supervision to participants in the rehabilitation system.Description in native language:

Knøttene og Multemyra barnehager er to avdelinger ved Lofoten Industri AS. Barnehagene er ordinære barnehager som driver etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. I tillegg til barnehagedriften er vi i likhet med øvrige avdelinger tiltaksarena. Det vil si at vi gir opplæring og oppfølging til deltakere i ulike tiltak.

Location:

Organisations in the area: