Lier ASVO AS


Reference: NO2017-093
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2017-12-18
Expiration date: 2019-12-18
Scope of Services: Varig tilrettelagt arbeid VTA Arbeidsforbedrende trening AFT Aktivitetsplikt AKS
Number of Service Users: 43
Number of Staff members: 24
Overall score:

Address: Kjellstadveien,
Lier,
3402, Buskerud,
Norway
Contact Person: Liv Helen Aarum Kolstad
Email: asvo@lier-asvo.no


Description:

Lier ASVO offers organized work and job guidance for people who do not get work in ordinary life without careful follow-up. The company receives grants from the state employment office (NAV) and from the local municipality (Lier). Associated with the company, there are 58 people who receive grants, 41 people who have an activity offer and 23 regular employees. Lier ASVO is the district's largest producer of firewood. The company offers homemade lunch and cakes and they packs and assembles various parts for the local business community. People with activities offer handmade products for sale and perform outdoor maintenance.Description in native language:

Lier ASVO tilbyr tilrettelagt arbeid og jobbveiledning for personer som ikke får arbeid i det ordinære yrkesliv uten tett oppfølging. Bedriften mottar tilskudd fra det statlige arbeidskontor (NAV) og fra den lokale kommunen (Lier). Tilknyttet bedriften er det 58 personer som mottar tilskudd, 41 personer mottar aktivitetstilbud samt 23 er ordinært ansatte. Lier ASVO er distriktets største produsent av fyringsved. Bedriften tilbyr hjemmelaget lunsj og kaker, og i tillegg pakkes og monteres ulike deler for det lokale næringsliv. Personer med aktivitetstilbud produserer håndlagede produkter for salg og utfører utendørs vedlikehold.

Location:

Organisations in the area: