GIAX Attføring AS


Reference: NO2018-040
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-05-20
Expiration date: 2021-05-20
Scope of Services: AFT, VTA
Number of Service Users: 46
Number of Staff members: 9
Overall score:

Address: Randkleivgata 10
,
Ringebu,
2630,
Norway
Contact Person: Karen Ødegaard Hagen
Email: giax@giax.no


Description:

 


GIAX Attføring AS (Gudbrandsdal Industrier AS) is a company concerned with rehabilitation, with personal development as its main aim. The company delivers rehabilitation services, for the most, in association with NAV (The Norwegian Social Services). Their major endeavour is to give those seeking to return to work, the assistance they need in clarification, qualification/work practice and defined employment.Description in native language:

 


En av våre målsettinger er å drive attføring med kartlegging, arbeidstrening og fagopplæring av personer som av ulike årsaker har falt ut av det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriften tilbyr også opplæring i basisferdigheter (lesing, skriving, matematikk og data) og studiehjelp i fag for videregåendeskole eller fagbrev i vårt Læringsnettverk.

Location:

Organisations in the area: