Fossheim AS


Reference: NO2018-037
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-09-26
Expiration date: 2021-09-26
Scope of Services: VTA, AFT, Avklaring
Number of Service Users: 116
Number of Staff members: 55
Overall score:

Address: Haslevollen 3
,
Oslo,
0579,
Norway
Contact Person: Irene Dahm
Email: post@fv.no


Description:

Fossheim is an employment enterprise established in 1967, it is owned by the municipality and by the foundation Fossheim Verksteder. Fossheims’ main costumer is NAV, or the Norwegian Labor and Welfare Administration, who buys the work rehabilitation services.  They can offer members vocational training internally in our cafeteria unit, in  production unit, as environment workers or as production workers. They have also offer members work training externally in the general work force. The production units have many years of experience. They can handle large orders in very short time. They are a competitive supplier who handles assembling, packing, shipping catering and other services. They have 57 people on staff distributed between administration, management, job coaches, educators and vocational consultants.Description in native language:

Fossheim er en arbeidsmarkedsbedrift som ble startet i 1967. Selskapet er eid av Oslo kommune og stiftelsen Fossheim Verksteder. NAV er selskapets største enkeltkunde og kjøper attføringsrelaterte tjenester gjennom ca. 166 tiltaksplasser i tiltakene Avklaring, AFT (arbeidsforberedende trening) og VTA (varig tilrettelagt arbeid). Vi tilbyr våre deltakere praksis internt på bedriften innenfor kantine, miljøarbeid og produksjonsrelatert arbeid. Vi tilbyr også våre deltakere arbeidspraksis i det ordinære arbeidslivet. Våre produksjonsavdelinger har mange års erfaring, og vi kan ekspedere store oppdrag på kort tid. Fossheim er en profesjonell leverandør av tjenester innen pakking, montering, adressering, utsending, emballering, catering og mye mer. Vi er 57 ordinært ansatte fordelt på administrasjon og drift, arbeidsledere, veiledere, fagpedagoger og jobbkonsulenter. Vi er lokalisert sentralt på Hasle i Oslo.

Location:

Organisations in the area: