Drøbak Vaskeri AS


Reference: NO2017-111
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2017-12-08
Expiration date: 2019-12-08
Scope of Services: VTA - Varig tilrettelagt arbeid
Number of Service Users: 19
Number of Staff members: 5
Overall score:

Address: Postboks 326,
Drøbak,
1441, Akershus,
Norway
Contact Person: Jon Larsen
Email: jon@drobakvaskeri.no


Description:

Drøbak Vaskeri as (DV) is established in 1993 with a task to offer adapted workplaces for people with reduced options in the labour marked. DV have specialiced their production to institutional laundry.Description in native language:

Drøbak Vaskeri as (DV) ble etablert I 1993 med oppgave å tilby tilpassede arbeidsplasser for mennesker med redusert valg i det åpne arbeidsmarkedet. DV har spesialisert sin produksjon i form av institusjons vaskeri.

Location:

Organisations in the area: