Avigo AS


Reference: NO2019-044
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-01-02
Expiration date: 2023-01-02
Scope of Services: Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), Arbeidsforberedende Trening (AFT), Studier med støtte (SMS), Arbeidsrettet Rehabilitering (ARR), Vis Vei, Avklaring, Oppfølging
Number of Service Users: 195
Number of Staff members: 55
Overall score:

Address: Gamleveien 90
,
Lillesand,
4790, Aust-Agder,
Norway
Contact Person: Vibeke Hasselø
Email: vh@avigo.no


Description:

Avigos primary purpose is clarification, testing and the qualification of people who are outside working life in close cooperation with NAV. Avigos biggest assets are opportunities for qualifying, tailoring internal or external work practices  and helping people to work.


Avigo runs its work through a wide range of its own production and service department. The company also has a broad network towards other businesses and can offer work practices in ordinary companies with close follow-up of Avigos' supervisors.


Avigo possesses a unique interdisciplinary competence of job counselors with different theoretical and practical backgrounds.


Avigo has a holistic approach. In addition to providing training and work practices, Avigo also focusses on other challenges such as reading and writing difficulties, personal finances and substance abuse problems.


Avigo´s head office is in Lillesand, but there are also departments at Birkeland and in Grimstad. Avigo owns and operates Avigo Tingsaker Kindergarten and the interior and clothing store Allehaande. Avigo also offers supervision activities for students at UiA (Grimstad and Kristiansand).Description in native language:

Avigos primære formål er avklaring, utprøving, kvalifisering av mennesker som står utenfor arbeidslivet i et nært samarbeid med NAV. Vårt viktigste fortrinn er mulighetene vi har for å kvalifisere, skreddersy arbeidspraksis internt eller eksternt og hjelpe folk til å komme i jobb. 


Avigo driver sitt arbeid og inkluderingsarbeid gjennom et bredt spekter av egne produksjons- og serviceavdelinger. Bedriften har også et bredt nettverk mot næringslivet, og kan tilby arbeidspraksis i ordinære bedrifter med tett oppfølging av veiledere fra Avigo. Avigo besitter en unik tverrfaglig kompetanse av ansatte med ulik teoretisk og praktisk bakgrunn.


Avigo har en helhetlig tilnærming i møte med de som kommer til oss. Utover det å gi opplæring og arbeidspraksis har vi også fokus på andre utfordringer som f.eks. lese- og skrivevansker, personlig økonomi og rusproblematikk.


Hovedkontoret vårt ligger i Lillesand, men har også avdelinger i Grimstad og på Birkeland. Avigo eier og driver Avigo Tingsaker Barnehage og interiør- og klesbutikken Allehaande. Vi har i tillegg veiledervirksomhet for studenter ved UiA (Grimstad og Kristiansand).

Location:

Organisations in the area: