ReisaVekst as


Reference: NO2020-008
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-02-24
Expiration date: 2023-02-24
Scope of Services: VTA APS
Number of Service Users: 22
Number of Staff members: 7
Overall score:

Address: Postboks
,
Storslett,
9156, Troms,
Norway
Contact Person: Lina Olsen
Email: post@reisavekst.no


Description: 


ReisaVekst as is a limited liability company delivering social services in Nordreisa municipality. The company was established in 1983. There are 7 fixed term staff and the capacity in delivering training is for 22 individuals. The vision is “Work and Satisfaction”.


Through the production of goods and services, Reisavekst contributes to people associating the companywith  experience mastery and development. The company`s main focus is to contribute to ensuring that people with different needs have a worthy dignity and a quality of life.Description in native language: 


ReisaVekst as er en Vekst bedrift som ble etablert i 1983 og er lokalisert i Nordreisa Kommune. Vi er 7 ansatte og har 22 tiltaksplasser. Vår visjon er ”Arbeid og Trivsel”.


Gjennom produksjon av varer og tjenester, å bidra til at alle ved bedriften opplever mestring og utvikling. Bedriftens hovedfokus er å bidra til at mennesker med ulike behov får en meningsfull hverdag og en høynet livskvalitet.

Location:

Organisations in the area: