Lipro Kompetanse AS


Reference: NO2018-075
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-12-06
Expiration date: 2021-12-06
Scope of Services: VTA OG AFT
Number of Service Users: 60
Number of Staff members: 15
Overall score:

Address: Smestadveien 27,
Lillehammer,
2619 , Oppland,
Norway
Contact Person: Therese Bull-Engelstad
Email: therese@lipro.no


Description:

 


Lipro Kompetanse is a work and inclusion company located in Lillehammer. In close cooperation with NAV, job seekers and businesses, it works every day for people on the outskirts of the labor force to find their way back to a professional life, get a sense of achievement and work satisfaction. The goal is to lower the threshold to begin education or return to regular work so that more people become familiar with their own skills. Lipro has a strong belief in the power found in every human being, and it helps the candidates to become aware of their own strengths and goals. Through mapping, qualification and work training, it offers competency training in the process of bringing people back to ordinary work or practical education.In addition, work is arranged for 32 people who need this in a more permanent perspective. This is one in one of the 6 departments that produce and sell coffee, food & catering, outdoor furniture & joinery products, service & janitorial services, creative craftsmanship and high quality wood.
As of now, there are 15 employees that deliver services within the guidelines of AFT and VTA.


Lipro Kompetanse is fully owned by its mother company Lipro AS. The ownership in Lipro AS is divided as such:
• Lillehammer kommune 65,7%
• Oppland fylkeskommune 26,5%
• Gausdal kommune 6%
• Remaining stock is split between 16 shareholders.Description in native language:

 


Lipro Kompetanse er en arbeid og inkluderingsbedrift lokalisert på Lillehammer. I tett samarbeid med NAV, jobbsøkere og ordinært næringsliv jobber vi hver dag for at mennesker i ytterkanten av arbeidslivet skal finne veien tilbake til et yrkesaktivt liv med opplevelser av mestring, stolthet og arbeidsglede. Målet er å senke terskelen for å komme i utdanning eller tilbake til ordinær jobb slik at flere personer får utnyttet sin arbeidsevne. Vi har en sterk tro på kraften som finnes i hvert eneste menneske, og hjelper kandidatene til selv å legge merke til egne styrker og ønsker. Gjennom kartlegging, kvalifisering og arbeidstrening tilbyr vi kompetanseheving i prosessen for å få folk tilbake til det ordinære arbeidslivet eller i yrkesrettet utdanning.
I tillegg tilrettelegger vi arbeid til 32 personer som i et mer varig perspektiv har behov for dette. Det kan gjør vi i en av våre 6 avdelinger som produserer og selger kafèmat&catering, utemøbler&snekkerprodukter, service&vaktmestertjenester, kreativt håndverk og høykvalitetsved.
Pr.dato er vi 15 ansatte og leverer innenfor tiltakene AFT og VTA.

Lipro Kompetanse er heleid av morselskapet Lipro AS. Eierskapet i Lipro AS fordeler seg slik:
• Lillehammer kommune 65,7%
• Oppland fylkeskommune 26,5%
• Gausdal kommune eier 6%
• Resterende aksjer er fordelt på 16 aksjonærer

Location:

Organisations in the area: